ارده تنوری و دو آتیشه

90000 تومان180000 تومان

ارده تنوری دوآتیشه

تهیه شده از کنجد محلی و بوداده

دارای طبع گرم

منبع کلسیم

شرایط نگهداری:در دمای اتاق