ارده شکلاتی

70000 تومان140000 تومان

ارده شکلاتی

طبع گرم

گزینه مناسب برای صبحانه

طبع گرم

محل نگهداری:دمای اتاق