حلواکشی

70000 تومان130000 تومان

حلواکشی

مخصوص صبحانه،میان وعده و شام

طبع گرم

بدون هیچ افزودنی و مواد نگهدارنده

محل نگهداری:دمای اتاق

مقوی و بسیار خوشمزه