خرمای قصب

80000 تومان

خرمای قصب یا زاهدی-خرما خشک

وزن :1 کیلوگرم

شرایط نگهداری:جای خنک

ارسال:توسط پست

این خرما بدون شیره است و قند پایینی دارد

دسته: