خرما کبکاب شیره دار

240000 تومان800000 تومان

معروف به خرمای تاپو یا دشتستان

به علت نوع بسته بندی آن و دارای شیره ظبیعی در هچ بازاری چنین خرمایی یافت نمیشود

گوشتی،نرم،شیره دار،تازه،محصول سال

ارگانیک.با بسته بندی بومی،با ماندگاری بالا

بدون استفاده از آفت کش و موادنگهدارنده

دارای طبع گرم

توصیه شده برای سرد مزاجان

دارای شیره طبیعی

شرایط نگهداری:در جای گرم

زمان ماندگاری:تایکسال

توصیه شده برای همه سنین