شیره طبیعی و خالص خرما

70000 تومان130000 تومان

شیره طبیعی و خالص خرما

طبع گرم

معروف به شیره چومه ای و چکه ای

صد در صد خالص

محل نگهداری:جای گرم

زمان ماندگاری:تا یکسال

درمان عالی کم خونی