قهوه خرما

400000 800000 

قهوه(پودر هسته)خرما

طبع گرم

توصیه شده برای دیابتی ها

محل نگهداری:دمای اتاق

پاک کردن